Lisens

LISENS

Det er påbudt for kvar spelar å ha lisens når ein spelar kamp.
Lisens er ein forsikring for spelarane som dei må ha og kan bruka ved uhell og skader under trening og kampar.

Spelaren må registrere seg på "Min idrett."  https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning 
 
Du kan lesa meir om lisens på Norges Volleyballklubb sine nettider: http://www.volleyball.no/Volleyball/Sider/Lisenssatser.aspx  

LISENSSATSER

Lisenssatser 2020/2021
 
Alle som har betalt lisens forrige sesong får tilsendt mail med lisensinformasjon.
Forbundsstyret har vedtatt at det fra og med denne sesongen er obligatorisk med lisens for dommere og trenere. 
Derfor er det nå lisenstyper for disse funksjonene. 
Imidlertid dekker spillelisens lisenskravet til disse funksjonene, det trengs ikke dommer og/eller trenerlisens i tillegg.  Dersom en er både dommer og trener (og ikke er spiller) må en velge en av disse lisenstypene.  Da er en også dekket av forsikringen under trening i regi av klubben.   Det er også innført lisens for sittevolleyball fra denne sesongen.
Det kan løses halvårslisens når utøver starter med volleyball etter årsskiftet.   
Merk at sesonglisens derfor ikke kan oppgraderes til halvårslisens på et høyere nivå.  Halvårslisens blir tilgjengelig fra 01.01.2020, og er gyldig til 31.08.2020.

I øvrige seniorserier og i aldersbestemte klasser er det spillerens alder som bestemmer lisenstypen.
Spiller med individuell lisens for sin alder kan spille i de klasser og divisjoner som seriereglementet tillater. 
Pluss lisens gir utvidet forsikringsdekning, se siden om skaderefusjon for vilkår.
I minivolleyball kan det benyttes lagslisens. 
Spillere født i 2006 må tegne individuell lisens, fordi en trer ut av NIF's barneidrettsforsikring den dagen en fyller 13
år. 
For å gjøre ordningen enkel er lisenskravet obligatorisk for alle som er født i 2006, uavhengig av fødselsdato.

ALDER                                                     LISENSTYPE                            SUM
                                             

17 år og eldre  (født 31.12.00 og tidligere)  17 år og eldre                         kr 840.-


17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)   Pluss                                      kr 890.-


17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)   Engangslisens                         kr 420.-

 

 

13-16 år (født 01.01.01-31.12.04)             13-16 år                                  kr 665.-

13-16 år (født 01.01.01-31.12.04)             Pluss                                       kr 715.-


13-16 år (født 01.01.01-31.12.04)             Egangslisens                           kr 330.-


  
Under 13 år (født 01.01.05 og senere)         Under 13 år                           kr 340.-

Under 13 år (født 01.01.05 og senere)         Pluss                                     kr 390.-

Under 13 år (født 01.01.05 og senere)         Engangslisens                        kr 170.-

 
ENGANGSLISENS
Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering/turnering i aldersbestemte klasser (ikke NM)  og lavere divisjoner.  Den gir utvidet forsikringsdekning.
Ønskes en enganglisens oppgradert til ordinær lisens, innbetales mellomlegget til samme bankkonto og med angivelse av samme betalingsinformasjon.
 

KONTIGENT
Klubbmedlemskap-kontingent Rossvoll Volleyballklubb 

-Alle som er med i klubben må betala medlemskontingent til Rossvoll .                  

Reisepengar:
Foreldre som køyrer for u13, u17,u19 og senior har høve til å senda reiserekning til kasserar
Margunn Lofthus: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Satsen for foreldrekøyring er satt til kr. 2,- per km.
Bruk eige skjema som du finn på nettsida vår: (BLIR LAGT UT FORTLØPANDE)