U13 Øystese

4. - 7. klasse 

Tysdag: 1800–1900 i Øystesehallen
Info kjem når det er oppstart på treningane