Informasjon ang. Lisens

Viktig! For dei yngste spelarane under 13 år, betalar Rossvoll laglisens for dei.

NB! Om du ikkje har fått tilsendt lisens mail frå Forbundet, kontakt Eilev Nyland på : rossvollvbk(a)yahoo.no, og han vil hjelpa deg. Informasjon han må ha er: ditt namn, fødselsdato og e-post for å registrera deg. Du kan og bruka ei av foreldra si e-post adressa.

Meir informasjon for dei andre spelarane vert lagt ut på nettsida snarast i menyen under "Lisens".