Årsmøte Rossvoll VBK tysdag 5. mai kl. 19

Møte vert via Google Meet: meet.google.com/vri-auaq-awk?authuser=2
Sakliste: Sak 1.Godkjenning av frammøte. Sak 2. Val av møteleiar og skribent. Sak 3. Kven skriv under på protokoll. Sak 4. Godkjenning av innkalling. Sak 5. Godkjenning av sakslista. Sak 6. Årsmelding 2019 Sak 7. Rekneskap 2019 Sak 8. Budsjett 2020 Sak 9.Fastsetjing av kontingent 2020 Sak 10. Godkjenning av lovnorm for idrettslag Sak 11. Innkomne saker Ingen innkome saker Sak 12. Val av nytt styre
Me håpar flest mogeleg har anledning til å møta opp, det vert ikkje så langvarig og de kan møta oss frå sofakroken:)